Anamurdan Gün Batımının Bozyazı Görüntüsü

Güneşin batışı sırasında gökyüzüne verdiği o kızıllık elbetteki her yerde başka bir güzel ama Orta Akdeniz bölgemizin birbirine komşu iki ilçesi Anamurun üzerindeki doğuşu ve batışı da bu güzelliklerin zenginliklerinden. Bu karede o güzelliklerden birisi. Güneş Anamur’un üzerinden batarken, Bozyazı’ya böyle gülümsüyor. Tıpkı Bozyazı’nın üzerinden doğarken Anamur’a gülümsediği gibi….

Resim